Freitag, 21. August 2009

Young Illustrators Award 2009


Konkurz do soutěže

Přihlásit/ Registrovat

The Swatch Young Illustrators Award je jedinečná soutěž, která se vyznačuje kreativitou a inovací v oblasti současné volné ilustrace a grafiky. The Award dodává odvahu výtvarníkům, dizajnerům a podporuje je v umělecké tvorbě, nabízí jim mezinárodní a světem uznávanou platformu pro jejich vlastní zviditelnění.

Do soutěže budou zařazeny klasické ilustrativní práce, umělecké projekty s výraznými grafickými vlivy, animované filmy a umělecké knižní objekty.

Nominovaní do soutěže Swatch Young Illustrators Award získají pozvání do Berlína, kde budou mít možnost vystavit svoje práce na mezinárodním festivalu s názvem Die Illustratíve 2009. Vítězi získají cenu v hodnotě 6.000 EUR, zveřejnění a publikaci své tvorby, uzavření smlouvy s agenturou a možnost účasti na budoucích přehlídkách. Hlavní vítěz soutěže získá šanci na vytvoření dizajnu hodinek značky Swatch- která se zároveň stává úžasnou příležitostí na vstup do řad renomovaných umělců jako Kiki Picasso, Pedro Almodóvar, Robert Altman a Keith Haring.

Nominovaní výtvarníci budou hodnoceni mezinárodní porotou, která bude sestavena z vedoucích osobností současného umění, odborníků a vydavatelů populárních magazínů pro grafiku a dizajn. Přihlášení do soutěže Swatch Young Illustrators Award je možné od června do konce září 2009. Porota rozhodne o vítězi soutěže v jednotlivých kategoriích v říjnu tohoto roku.

Udělení zlaté ceny a další vyznamenání se bude konat na podzim 2009 v rámci festivalu Die Illustrative. Zveřejnění jmen nominovaných umělců bude umístněno na webových stránkách festivalu Die Illustrative do poloviny září. Výběr nejlepších prácí ze soutěže Swatch Young Illustrators Award bude instalován už na vzpomenuté výstavě.


Termín přihlášení se do soutěže je -do 30. září 2009.Účast

1. Přihlášení do soutěže

Aby byla Vaše práce zařazena do soutěže, musíte být zaregistrován na naší strance.
Pokud ještě nejste přihlášen, zaregistrujte se prosím jako nový uživatel.
Po zaplacení poplatku ve výšce (30 EUR nebo $48 US) je Vaše registrace kompletní.


2. Kontaktní osoba

Jako registrovaný uživatel můžete svoje práce do YIA přihlásit okamžitě nebo v průběhu termínu přihlašování do soutěže. Stanete se tak součástí síťového přepojení mezi jednotlivými soutěžícími Die Illustrative. Po Vašem úspěšném zaregistrování na naší stránce se s Vámi v krátké době spojí jeden z našeho teamu, který se stane Vaši kontaktní osobou během celého průběhu soutěže.


3. Přihláška

Po úspěšné registraci můžete pokračovat s přihláškou. Přihlašování sebe a vlastní výtvarné tvorby, proběhne výhradně přes internet.
Abyste se mohli přihlašovat s Vašimi uměleckými prácemi nebo projekty prostřednictvím online- formuláře, potřebujeme znát Vaše osobní údaje, kategorii, do které se hlásíte a bližší informace o Vašem projektu. Jen tak můžete podat Vaši žádost přes internet. Taktéž přihlašování vlastní výtvarné tvorby probíhá on-line prostřednictvím vytvoření vlastního PDF souboru v maximální velikosti 5 MB.


Důležité: Neposílejte nám prosím poštou žádné originály.
Ostatní doplňkové materiály posílejte jen (ve formě CD/ DVD, a i.) na adresu:

Illustrative e.V.
(YIA 2009)
Gormannstr. 23
10119 Berlin (Germany)

Nebo e-mailem na: Pascal Johanssen.

Prosím, přečtěte si pozorně před přihlášením do soutěže všechny uvedené podmínky.

Podmínky účasti.

Termín přihlášení do: 30. září 2009.

Oprávnění na účast

Soutěže se mohou zúčastnit ilustrátoři, volní umělci, grafici, animátoři, knižní umělci, tak jako i studenti a učni. Nejnižší věková hranice je však 21 let. Přitom v protikladu, nejvyšší věková kategorie není stanovena.

Poplatky za účast

Úhradu poplatků 30 EUR nebo $48 US je důležité převést do 29. září prostřednictvím bankovního převodu nebo online přes službu via Paypal. Prosím, při převodu peněz bezpodmínečně uveďte celé jméno a osobní ID.

Převod peněz bankou

Platbu je možné uskutečnit bankovým převodem na konto:
Majitel konta: Illustrative e.V.
Číslo konta: 2084540008
Směrový kód banky: 10090000

Pro převody ze zahraničí (tj. mimo Německa):
IBAN: 28100900002084540008
BIC: BEVODEBB

Paypal

Online- převody via Paypal je možné poslat na adresu: kleiss@illustrative.de.
Online- platba prostřednictvím služby Payal se doporučuje pro převody uskutečňované mimo Německo, je tedy určena pro platby ze zahraničí. Tato forma převodu je postihnuta nejnižším poplatkem za transakci. S příchodem platby na účet je Vaše přihlášení do soutěže touto cestou považováno za vyřízené.

Banka- transakční poplatky

Při mezinárodním převodu můžete být postižen transakčním poplatkem (např. za přepočítání měny), který je v každé krajině a v každé bance velmi rozdílný. Včetně platby za účast na soutěži se rozumí i tento možný poplatek. Proto si prosím zjistěte bližší informace ve Vaší kompetentní bance nebo přímo na stránce: paypal.com.

Paypal

Paypal je jedna jednoduchá a jistá metoda, která zaručuje mezinárodní online převod peněz. Na webové stránce Paypal.com si vytvoříte osobní konto/ účet. Po dobytí tohoto konta a zadaní e-mailové adresy příjemce, jsou peníze okamžitě poslané na náš účet. Pro převod peněz za účast na YIA 09 Vám proto odporoučíme službu Payal. Více informací získáte na: Paypal.

Přihlašovací formulář

Přihlašovací formulář (ve formě registrace) slouží na to, abychom zaznamenali všechny Vaše správní osobní údaje:
Příjmení a jméno
Kontakt
Datum a místo narození
Tyto údaje budou důvěrně uloženy.

Vaše osobní ID

Po ukončení registrace získáte identifikační číslo pod názvem (ID), které slouží na přidělení získaných peněžních podílů ze soutěže. Je zároveň dokladem pro převod peněz a vložením tak vlastních PDF souborů.

Váš projekt

Přijaté do soutěže mohou být jen:
Obrazy (jednotlivé, nebo také i série obrazů, kterých množství nepřesahuje 20 artefaktů)
Instalace projektů
Animované filmy
Knižní objekty

Přihlašování prací do soutěže probíhá výhradně digitální formou. Obrazy nebo dokumentace filmů, knih nebo instalací jsou podané v PDF formátu. Jednotlivé obrazy jsou označené vlastními názvy nebo shrnuté v písemné podobě na jednom titulním listě. Popis prácí musí obsahovat velikost, rok vzniku, materiál a použitou techniku. V  PDF souboru můžou být vloženy samozřejmě i další popisky jednotlivých prácí, případně projektů. Prosím, nezapomeňte přiložit i Váš životopis.
Přihlášené práce budou prezentovat jen Vaši volnou výtvarní tvorbu (tzv.„personal work“), nebudou akceptované práce, které vznikly pro komerční účely na základě smlouvy.Předložení prácí do soutěže

Po úspěšné registraci si sami vytvoříte PDF soubor (v max. velikosti 5 MB), který bude přímo přeposlán na e-mailovou adresu: johanssen@illustrative.de

Podaní prácí prostřednictvím pošty

Převzetí originálních prácí bude důrazně vyloučeno. Dodatkový materiál, který by byl potřebný, posílejte poštou ve formě CD/DVD nebo publikací. V tomto případě Vás prosíme o přiložení jednoho výtisku potvrzení o přihlášení autora do soutěže. Všechny poštovní náklady hradí sám uchazeč.
Dodatkové materiály budou přijaty a odeslány zpět autorovi jen po dohodě na základe splnění uvedených podmínek:
1. Podávaní prácí z Německa musí obsahovat už zpáteční obálku s adresou a doklad o zaplacení poštovného.
2. Pro posílání prácí ze zahraničí je potřebné, aby uchazeč přiložil 10 EUR ve formě bankovky.

Postup

1. Zaregistrujte se jako nový uživatel.
2. Poukázaní dokladu o zaplacení účastnického poplatku ve výši 30 EUR. Přitom je velmi důležité uvést celé jméno a Vaše osobní ID, které Vám bylo přiděleno při registraci.
3. Potom můžete Vaše práce (v maximálním počtu 20 kusů) poslat e-mailem. Samozřejmě účast s více projekty je možná, ale při přihlašování každého samostatného projektu je potřebné vytvoření nového uživatelského konta/ účtu (tj. pro každou novou žádost o projekt dostanete nové ID, při čemž je důležité zaplatit nový poplatek za účast v soutěži).


Pojištění

Zaslané materiály nejsou pojištěné. Pokud by došlo k poškození prácí v průběhu soutěže Die Illustrative, bude majiteli prácí proplacena jen hodnota materiálu.

Účast na festivalu

Všechny uvedené podmínky platí pro soutěž s názvem Die Illustrative pro rok 2009 uskutečněnou v Berlíně. Nominovaní soutěžící budou pozvaní na konající se festival. Die Illustratíve záměrně, v závislosti od kapacity festivalu, vystaví všechny nominované práce.

Řeč- jazyk

Zaslané práce musí být popsané výhradně v anglickém nebo v německém jazyce.
Illustrative 09 Berlin
International Illustration Forum
Gormannstr. 23
10119 Berlin (Germany)

Telefon: 0049 (0) 30 / 48 49 19 29
Fax: 0049 (30) 27 57 20 19

Die Illustrative je projekt veřejně prospěšného sdružení Illustrative e.V. se sídlem v Berlíně.

POROTA

María Serrano

Byla narozena v roku 1975 ve Valencii. Od roku 1999 studovala historii na Universidad Complutense de Madrid a od tohoto času se studiu nepřestala věnovat. V průběhu doktorského studia zpracovala téma s názvem „Ženská perspektiva v kritické teorii“. Magisterské studium digitální žurnalistiky absolvovala na Univesitat Oberta de Catalunya, kde navštěvovala nespočetní množství kurzů zaměřené na žurnalistiku.
Momentálně studuje teorii literatury a literaturu na Universitat de Barcelona. Ve svojí profesionální kariéře byla vždy ovlivněna redaktorskou činností, kde mimo jiného pracovala pro vydavatelství Editorial Alfaguara, Editorial Traficantes de Sueños a La Fundación Residencia de Estudiantes. Od roku 2006 pracuje v Barceloně jako redaktorka ve vydavatelství Editorial Gustavo Gili, kde je zodpovědná za tematický okruh věnován dizajnu. Kromě toho je šéfredaktorkou časopisu (étapes): Španělsko a Latinská Amerika.

étapes Spain

Fernando Galán

Pracuje jako kritik umění, kurátor, vydavatel a publicista magazínu art.es.
Magazín art.es. patří ke světově uznávaným dvojjazyčným (španielsko/ anglický) magazínům, který mapuje pohled na současné umění zaostřený na tvorbu kreativních projektů z celého světa. Svojí koncepcí vypovídá o zajímavých tématech, které jsou doprovázeny jedinečným dizajnem.

art.es Magazine


Keiichi Tanaami

Tanaami se narodil v roku 1936. V dětství se mu vryl do paměti jeden zvláštní obraz, který našel na šopě u svého starého otce. Byl to obraz zlaté rybky, který šupiny se odráželi jako záblesky bomb. Tanaami v něm objevil odraz teroru vládnoucího v průběhu druhé světové války. Tento zážitek v něm a v jeho vědomí zanechal nesmazatelnou stopu, kterého tematika se odrážela v následné volné Tanaamiho malbě.
Po ukončení Fakulty dizajnu na Musashino Art University, se věnoval nejrůznějším kreativním aktivitám jako je animace, litografie, ilustrace a dizajn. V období, kdy v popředí stálo takzvané psychedelické umění a na vrcholu uměleckého piedestálu dominoval pop-art, Tanaamiho tvorba se stala známa nejen v rodné krajině v Japonsku, ale i na celém světě. 
V roce 1975 byl jmenovaný prvním uměleckým ředitelem "Monthly PLAYBOY" (Japonská edice).
Od roku 1991 působí jako profesor na Univerzitě umění dizajnu v Kyóte.

Jessica Helfand

Jessica Helfand a William Drenttel působí jako partneři pro americkou společnost s názvem Winterhouse, která je jistým podnikatelským poradenstvím pro dizajn. Zároveň jsou Jessica a William spoluzakladatelé renomovaného Design Obeserver. Mezi jejich zákazníky patří nadace Poetry Foundation Errola Morrisa, New England Journal, který se věnuje medicíně, Norman Rockwell Museum, Yale Law Schoul a NYU School of Journalism.
V letech 2009 a 2010 bude jejich působení podporované nadací Rockefeller Foundation, aby tak přinesli do života mezinárodní iniciativu, která organizuje dizajnéry pro vždy nový obrat a změnu v oblasti tvorby.
Mimo toho získali stipendium Henryho Wolfa na Americké akademii v Římě za grafický dizajn.
Jessica Helfand působí jako kritička na Umělecké škole v Yale a jako předsedkyně výboru pro dizajnu USPS Citizens Stamp. Je autorkou knih známých i pod pojmem Scrapbooks: An American History, Reinventing the Wheel und Screen: Essays on Graphic Design and Visual Culture. Jessica Helfand studovala grafický dizajn na Univerzite v Yale.

Design Observer

Julius Wiedemann

Julius Wiedemann se narodil a vyrůstal v Brazílii. Po ukončení studia grafického dizajnu a marketingu, odešel do Japonska, kde pracoval v Tokiu jako umělecký redaktor pro digitální média a pro magazín zaměřený na dizajn. V edici Taschen se stal kompetentní osobou pro výstavbu celého digitálního a mediálního přepojení. K jeho zásluhám patří tituly jako Illustration Now!, obě série Advertising Now a dizajn webových stránek, tak jako i tisíce oblíbeních stránek edice Taschen.
Julius Wiedemann byl řečníkem na první soutěži Die Illustrative, která se konala v roce 2006 v Berlíně, a zároveň byl členem její umělecké rady.

Taschen Books

Lilet Breddels

Lilet Breddels žije a pracuje jako kunsthistorička v Amsterdamu. Momentálně je ředitelkou nadace Archis Foundation, hlavní kulturní myslitelkou s nespočetným množstvím nápadů i realizací. Zároveň je vydavatelkou známého magazínu Volume, nezávislého magazínu věnovaného dizajnu. Tento časopis se snaží, prostřednictvím definice rozšiřování architektury, o globální perspektivu utváření ideálních návrhů místnosti pro život lidí. Lilet Breddels ve svojí koncepci zastupuje jistou sociální renesanci kulturních a politických významů v architektuře. Důraz klade na to, aby byly v životě a v architektuře uplatňovány globální platformy. Na tomto názoru buduje Volume svoje architektonické teritoria a dizajn tak získává nové poslání při tvorbě originálních artefaktů.

Claudia Gerdes

Claudia Gerdes žije a pracuje jako žurnalistka v Hamburgu. Ve svojí tvorbě upřednostňuje téma věnované dizajnu, fotografiím a novým médiím. Mnohé z jejich článků jsou uveřejněny v magazíně "PAGE".

PAGE Magazin

Angharad Lewis

Angharad Lewis is editor of Grafik maga­zine and a director of Adventures in Pub­lishing. She has also written for other pub­lications including Icon, Crafts, Thir ty4 and Ten4 magazines, has edited and writ­ten books including 'Ma terials, Process, Print' (2007), 'Street Talk: The Rise and Fall of the Poster' (2006) and 'Pub lic Ad­dress System' (2006). She also curated the exhibition Public Address System, which toured in ternationally (2004 – 2005). She holds an MA in the History of Decorative Arts and Design and has taught as a visit­ing lecturer at Middlesex University.

Grafik Magazine


Ruben Manrique Diaz

Is not only the art editor of NEO2, but also responsible for the creative direction, artis­tic direction and graphic design of the magazine.
Neo2 was first established 14 years ago, and is now the most powerful Spanish lan­guage trends magazine on the market.
Creativity and change present challenges in every issue, yet are the main foundation of Neo2.

Neo2More...